Pobór tkanek od zwierząt

Pobór tkanek

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POBORU TKANEK

Pobór tkanek od zwierząt

Współczesna nauka umożliwia przyglądanie się biologii zwierząt hodowlanych na potrzeby optymalizacji wyników stada. Jedną z takich metod jest analiza DNA zwierzęcia pod kątem badań genomowych i ustalania markerów genetycznych. Pobieranie materiału do badań od bydła służy ponadto wykrywaniu chorób, jak chociażby wirusowej biegunki bydła (BVD), a także może być wykorzystywane do innych badań serologicznych. 

Pobieranie próbek tkanek to łatwa i pewna metoda uzyskiwania biopsji od zwierząt. Po pobraniu i wysłaniu do laboratorium próbkę można przeanalizować w wybranym kierunku; m.in. testy na pochodzenie, badanie cech dziedzicznych, testy defektów genetycznych. Pobrany materiał można również zarchiwizować do przyszłych testów. Umożliwia to selekcję genetyczną (znaną również jako genomika/genotypowanie), która obejmuje odkrycie i identyfikację sekwencji DNA lub markerów molekularnych powiązanych z określonymi cechami zwierząt. Selekcja genetyczna może wspierać programy hodowlane, dostarczając hodowcom dokładniejszych i szybszych informacji niż samo fenotypowanie (selekcja oparta na widocznych cechach). Może być również stosowane w regionalnych lub krajowych programach zwalczania chorób dziedzicznych i kontrolowania epidemii chorób, jak BVD-MD u bydła, a także w programach śledzenia żywności.

Pobranie materiału do badań od zwierząt

W naszej ofercie znajdziecie próbnik TSU, kolczyk TST-V i kolczyk TST MINI do pobrania materiału do badań od zwierząt, dzięki którym możliwy jest sprawny, bezpieczny i jak najmniej bolesny pobór tkanek od zwierząt. Minimalizowanie stresu związanego z tym zabiegiem jest bowiem ważnym czynnikiem związanym z dobrostanem stada. 

Kolczyk z igłą TST MINI i TST-V do pobierania fragmentu tkanki

Ten kolczyk z igłą do pobierania tkanki daje możliwość wczesnej diagnostyki BVD. Ta groźna choroba bydła powoduje znaczne straty ekonomiczne – przyczynia się m.in. do utraty masy ciała, wpływa negatywnie na produkcję mleka, powoduje jałowość krów, ronienia lub wady wrodzone płodu. Nowo narodzone cielęta, które pochodzą od krów chorych na BVD, są też bardziej podatne na rozmaite schorzenia. Dobrze jest więc we wczesnym etapie wykrywać BVD w stadzie, aby choroba nie rozprzestrzeniła się na inne osobniki. 

Kolczyk z igłą TST MINI, umożliwiający pobranie materiału do badań od bydła, jest powszechnie używany przez lekarzy weterynarii oraz hodowców na całym świecie. Kolczyk ten opracowano nie tylko z myślą o hodowli bydła, ale umożliwia on również pobór tkanek od zwierząt innych gatunków, jak chociażby trzody chlewnej czy małych przeżuwaczy. Inną propozycją od Allflex jest kolczyk z igłą do pobrania tkanki TST-V. Umożliwia on pozyskanie materiału do badań podczas obowiązkowego znakowania zwierząt. 

Zarówno model TST MINI, jak i TST-V kolczyka z igłą do pobierania fragmentu tkanki pomaga w uzyskaniu wysokiej jakości materiału do badań, dzięki czemu wynik analizy laboratoryjnej jest rzetelny.

Próbnik TSU do pobierania tkanek zwierząt

Podobnie jak kolczyk z igłą do pobierania tkanki wskazany produkt umożliwia analizę DNA pod kątem badań genomowych, markerów genetycznych oraz wykrywania BVD. Dzięki wykorzystaniu próbnika TSU można również wykonać inne badania serologiczne. Ma on formę probówki, którą umieszcza się w specjalnym aplikatorze. Można go wykorzystywać już od 1. dnia życia zwierzęcia.