Identyfikacja zwierząt

Allflex – światowy lider w identyfikacji zwierząt

Oferujemy rozwiązania w zakresie inteligentnej identyfikacji zwierząt, takich jak bydło, owce, świnie, ryby, kozy, jelenie, łosie, konie, zwierzęta domowe, a także zwierzęta żyjące w zoo oraz wiele gatunków dzikich zwierząt.

Identyfikacja wizualna

Rozwiązania identyfikacji wizualnej Allflex Livestock Intelligence obejmują wiele znaczników w różnych kolorach i różnej postaci, służących do identyfikacji wielu gatunków zwierząt żyjących w zoo, na gospodarstwach rolnych i łonie przyrody. Znaczniki wizualne posiadają określony kształt, wagę oraz informację dotyczącą zastosowania w zależności od powiązanego gatunku, co gwarantuje prawidłowe wykorzystanie inwentarza oraz najlepsze wyniki w zak…

Identyfikacja elektroniczna

Rozwiązania identyfikacji wizualnej Allflex Livestock Intelligence, zaprojektowane w oparciu o technologię RFID, powstały z myślą o różnych gatunkach zwierząt występujących w zoo, na gospodarstwach rolnych oraz łonie przyrody oraz zwierzętach domowych. Nasze rozwiązania zaspokajają określone potrzeby dotyczące zwierząt, co gwarantuje prawidłowe wykorzystanie inwentarza oraz najlepsze wyniki w zakresie retencji i odczytu. Powiązane produkty tec…

Pobór tkanek

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie pobierania próbek tkanki obejmują różne znaczniki, które są nieszkodliwe dla zwierząt, oraz produkty służące do prostej, przystępnej cenowo biopsji uszu zwierząt, takich jak bydło, owce, świnie oraz inne gatunki. Informacje uzyskane w wyniku biopsji przedstawiają stan zdrowia poszczególnych zwierząt oraz mogą stanowić prognozę zmian w genomie, co pozwala na mądre podejmowanie decyzji oraz m…