Rozwiązania SMART DATA

Bogate źródło danych na temat zwierząt hodowlanych

Firma MSD Animal Health oferuje branży spożywczej oraz gospodarstwom rolnym systemy monitorowania, których podstawą są dane pobierane każdego roku od ponad 500 milionów zwierząt na całym świecie. Elektroniczne respondery w postaci kolczyków lub zawieszek montowane w tym celu na zwierzętach są zaawansowanymi produktami służącymi do ich identyfikacji i monitorowania, bazując na wypracowanych w ciągu wieloletnich badań algorytmach. Aplikacje dla hodowców zwierząt, które oferujemy, pomagają zaoszczędzić czas i pieniądze. 

Big data w obsłudze hodowli

Nasze inteligentne aplikacje zbierają i konsolidują dane z wielu gospodarstw w celu usprawnienia procesów decyzyjnych i zwiększenia ich wydajności. Z usług tych korzystają m.in. firmy świadczące usługi na rzecz hodowli, producenci żywności i artykułów spożywczych, grupy zrzeszające lekarzy weterynarii, firmy biogenetyczne oraz organy regulacyjne.

Inteligentne wykorzystanie danych jest coraz bardziej istotne na każdym etapie łańcucha produkcji żywności. Dostawcy firm hodowlanych, firmy biogenetyczne, weterynaryjne, a zwłaszcza te podmioty, które obsługują lekarzy weterynarii, hodowle bydła i krów mlecznych, muszą mieć bowiem dostęp do danych w celu poprawy i dywersyfikacji usług oraz ograniczenia kosztów dzięki coraz wydajniejszej działalności.

Aplikacje dla hodowców bydła ułatwiają pracę w gospodarstwie

Celem krajowych i regionalnych organów regulacyjnych jest zwiększenie wykorzystania danych do poprawy dobrostanu zwierząt, kontroli zgodności oraz zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego łańcucha dostaw. Ponadto konsumenci coraz częściej chcą otrzymywać przejrzyste informacje o pochodzeniu żywności, a także certyfikaty potwierdzające jej jakość, co sprawia, że producenci muszą poprzeć swoje deklaracje wiarygodnymi danymi. Taką możliwość oferują systemy monitorowania SenseHub®.

Marka Allflex Livestock Intelligence, będąca światowym liderem w identyfikacji zwierząt oraz w monitorowaniu inwentarza żywego i pobieraniu próbek tkanek, ma dostęp do bezkonkurencyjnego źródła danych na temat różnych zwierząt hodowlanych.

Użyteczność i skuteczność systemów powiązanych z ogromnymi ilościami danych, została potwierdzona w badaniach, testach i doświadczeniach przeprowadzonych w tysiącach gospodarstw. Obecnie branża wspierająca hodowle ma zatem możliwość wykorzystania potencjału danych udostępnianych przez hodowców na potrzeby analiz, testów porównawczych, opracowań wskaźników KPI oraz innych metod badawczych.

Nasza oferta inteligentnych usług bazujących na danych obejmuje profesjonalne narzędzia do ich obróbki oraz docelowe zestawy danych służące do badań i analiz.

Profesjonalne narzędzia – wspieranie ekosystemu, lekarzy weterynarii, genetyki, branży spożywczej oraz organów regulacyjnych

Firma MSD Animal Health oferuje profesjonalne narzędzia służące do podglądu danych na temat zwierząt z wielu hodowli oraz umożliwia wykorzystanie tych informacji w codziennej pracy.

Dzięki informacjom otrzymywanym przez nasze zaawansowane systemy, firmy obsługujące branżę hodowlaną, takie jak grupy lekarzy weterynarii oraz doradców żywieniowych, mogą ulepszyć i rozszerzyć swoje usługi, jednocześnie poprawiając współpracę i wydajność we własnych zespołach.

Nasze rozwiązania wykorzystują dane pochodzące z responderów monitorowanych zwierząt oraz z pobieranych próbek tkanek tak, by można było je przetwarzać w łatwy sposób i korzystać z nich na co dzień.

Szczegółowe informacje są przedstawiane na intuicyjnych panelach aplikacji opracowanych z myślą o rozmaitych zastosowaniach. Specjaliści obsługujący wybrane hodowle dysponują odpowiednimi i dokładnymi danymi dotyczącymi inwentarza, które są dostępne za pomocą bezpiecznych narzędzi online. Dzięki temu możliwy jest monitoring danego gospodarstwa bez potrzeby jego odwiedzania oraz ustawianie i przeprowadzanie testów porównawczych w celu obserwacji trendów w poszczególnych hodowlach i w wielu gospodarstwach naraz. Umożliwia to również skuteczne doradztwo w zakresie inseminacji, żywienia, strategii dotyczących zarządzania stanem zdrowia oraz w innych aspektach przy minimalizacji czasu spędzonego wśród zwierząt. Zamiast odwiedzać gospodarstwa okresowo, specjaliści obsługujący hodowle mogą ustalać wizyty w zależności od rzeczywistych potrzeb.

Wykorzystując nasze zaawansowane narzędzia, których fundamentem są dane, lekarz weterynarii czy doradca żywieniowy obsługujący hodowle może udostępniać informacje i współpracować z innymi podmiotami, co przekłada się na dywersyfikację działań przedsiębiorstwa oraz na lepsze wyniki u klientów. Ponadto firmy mogą korzystać z naszych narzędzi, aby lepiej analizować własną działalność, weryfikować wydajność swoich usług i produktów oraz dążyć do ich ciągłej poprawy.

Potrzebujesz więcej informacji?