Rozwiązania SMART DATA

Bogate źródło danych na temat
różnych zwierząt hodowlanych

Firma Allflex Livestock Intelligence oferuje branżom spożywczym oraz gospodarstwom rolnym systemy monitorowania, których podstawą są dane pobierane każdego roku od ponad 500 milionów zwierząt na całym Świecie. Elektroniczne respondery w postaci kolczyków oraz kołnierzy, które są montowane w tym celu na zwierzętach są zaawansowanymi produktami służącymi do ich identyfikacji i monitorowania w oparciu o wypracowane w ciągu wielu lat badań algorytmy.

Nasze inteligentne usługi wykorzystują dane z wielu hodowli w celu usprawnienia procesów decyzyjnych i zwiększenia wydajności w hodowlach. Z usług tych korzystają m.in. firmy świadczące usługi na rzecz hodowli, producenci żywności i artykułów spożywczych, grupy zrzeszające weterynarzy, firmy biogenetyczne oraz organy regulacyjne.

Inteligentne wykorzystanie danych jest coraz bardziej istotne na każdym etapie łańcucha produkcji żywności. Dostawcy firm hodowlanych, firmy biogenetyczne, weterynaryjne, a zwłaszcza te podmioty, które obsługują branżę hodowli bydła i krów mlecznych, muszą mieć dostęp do danych w celu poprawy i dywersyfikacji usług oraz ograniczenia kosztów przez wydajniejszą działalność.

Celem krajowych i regionalnych organów regulacyjnych jest zwiększenie wykorzystania danych do poprawy dobrostanu zwierząt, kontroli zgodności oraz zwiększenia bezpieczeństwa biologicznego łańcucha dostaw. Ponadto konsumenci coraz częściej chcą otrzymać przejrzyste informacje dotyczące pochodzenia żywności, a także certyfikaty potwierdzające ich jakość, co sprawia, że producenci żywności muszą poprzeć swoje deklaracje wiarygodnymi danymi. Taką możliwość oferują systemy monitorowania Allflex Livestock Intelligence.

Firma Allflex Livestock Intelligence, będąca światowym liderem w identyfikacji zwierząt oraz liderem w monitorowaniu inwentarza żywego oraz pobieraniu próbek tkanek, posiada dostęp do bezkonkurencyjnego źródła danych na temat różnych zwierząt hodowlanych.

Użyteczność i skuteczność systemów Allflex Livestock Intelligence powiązanych z ogromnymi ilościami danych została potwierdzona na podstawie badań, testów i doświadczeń zebranych w tysiącach gospodarstw. Obecnie branża wspierająca hodowle ma zatem możliwość wykorzystania potencjału danych udostępnianych przez hodowców na potrzeby analiz, testów porównawczych, opracowań wskaźników KPI oraz innych metod badawczych.

Nasza oferta inteligentnych usług bazujących na danych obejmuje profesjonalne narzędzia do danych oraz docelowe zestawy danych służące do badań i analiz.

Profesjonalne narzędzia – wspieranie ekosystemu, weterynarzy, genetyki, branży spożywczej oraz organów regulacyjnych

Firma Allflex Livestock Intelligence oferuje profesjonalne narzędzia służące do podglądu danych na temat zwierząt z wielu hodowli oraz umożliwia ich wykorzystanie w codziennej pracy.

Dzięki informacjom otrzymanym przez nasze zaawansowane systemy, firmy obsługujące branżę hodowlaną, takie jak grupy weterynarzy i dietetyków, mogą poprawić i rozszerzyć swoje usługi, jednocześnie poprawiając współpracę i wydajność w ramach własnych zespołów.

Nasze rozwiązania wykorzystują dane pochodzące z responderów monitorowanych zwierząt oraz z pobieranych próbek tkanek tak, by można było je wykorzystać do różnych celów.

Szczegółowe informacje są przedstawione na intuicyjnych panelach aplikacji opracowanych z myślą o różnych zastosowaniach. Specjaliści obsługujący hodowle, dysponując odpowiednimi i dokładnymi informacjami dotyczącymi inwentarza, które są dostępne za pomocą bezpiecznych narzędzi online. Dzięki temu możliwy jest monitoring hodowli bez potrzeby jej odwiedzania oraz ustawianie i przeprowadzanie testów porównawczych w celu obserwacji trendów w poszczególnych hodowlach i w wielu gospodarstwach. Umożliwia to zatem również skuteczne doradztwo w zakresie inseminacji, żywienia, strategii genetycznych dotyczących zarządzania stanem zdrowia oraz w innych aspektach przy minimalnym czasie spędzonym wśród zwierząt. Zamiast odwiedzać gospodarstwa okresowo, specjaliści obsługujący hodowle mogą ustalać wizyty w zależności od rzeczywistych potrzeb.

Wykorzystując nasze zaawansowane narzędzia, których fundamentem są dane, firma obsługująca hodowle może udostępniać informacje i współpracować, co przekłada się na dywersyfikację firmy oraz na lepsze wyniki u klientów. Ponadto firmy mogą korzystać z naszych narzędzi, aby lepiej analizować własną działalność, weryfikować wydajność swoich usług i produktów oraz dążyć do ciągłej poprawy.

Potrzebujesz więcej informacji?