Kolczyk TST MINI do pobierania fragmentu tkanki

bvd u bydła zwalczanie

Kolczyk TST MINI do pobierania fragmentu tkanki

Pewna metoda wczesnej diagnostyki BVD!

Jednym z rozwiązań oferowanych przez Allflex Livestock Intelligence, wykorzystywanych z powodzeniem przez lekarzy weterynarii i hodowców na całym świecie w programach eradykacji chorób zakaźnych, są kolczyki Allflex TST MINI do pobierania tkanek. Kolczyki do pobierania próbek tkanek (TST) nadają się do stosowania u bydła, świń, owiec, kóz, jeleni oraz innych gatunków i umożliwiają pobranie czystego, wysokiej jakości materiału DNA do testów genetycznych w celu zwalczania chorób lub analizy genomowej.

Proste i wygodne pobieranie próbek tkanek

• Każda fiolka z próbką tkanki jest wstępnie oznaczona kodem kreskowym 2D i numerem identyfikacyjnym znacznika, co umożliwia szybkie i dokładne rejestrowanie, zarówno ręcznie, jak i przez skanowanie za pomocą aplikacji mobilnej.

• Każdą próbkę można testować wielokrotnie, co zmniejsza potrzebę pobierania dodatkowych próbek, jeśli wymagane są dodatkowe testy.

• Wszystkie kolczyki do pobierania próbek tkanek Allflex są zabezpieczone przed manipulacją i posiadają certyfikat ICAR.

Próbki wysokiej jakości

• Niewielki kawałek tkanki pobrany z ucha zapewnia czystą, bogatą w DNA próbkę, wolną od zanieczyszczeń, obornika i nadmiernej ilości włosów nienadających się do użytku.

• Ponieważ każda próbka jest pobierana i przechowywana w zamkniętym systemie, jest chroniona przed zanieczyszczeniem innymi substancjami lub materiałem genetycznym innych zwierząt.

• Dzięki płynnemu konserwantowi Allflex wewnątrz fiolki, integralność próbki jest zachowana nawet w gorącym lub wilgotnym środowisku, bez potrzeby chłodzenia przed dotarciem do laboratorium.

• W przypadku wyboru kolczyków TST wyłącznie do diagnostyki BVD możliwy jest wybór kolczyków z  suchymi fiolkami bez buforu w płynie. W przypadku prowadzenia eradykacji BVD-MD w gospodarstwie, kolczyki TST zapewniają wizualne potwierdzenie, że zwierzę zostało przetestowane, a wyniki testów można łatwo powiązać, zapobiegając niepotrzebnemu ubojowi lub kwarantannie.

• Dopasowanie próbki do identyfikatora zwierzęcia zapewnia prawidłowe powiązanie informacji diagnostycznych z właściwym zwierzęciem. Dołącz do programu WOLNE OD BVD.


Być może zainteresują Ciebie również inne produkty