Monitorowanie krów mlecznych

Nowoczesne monitorowanie krów mlecznych podstawą optymalizacji produkcji i wydajnego zarządzania

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie monitorowania krów mlecznych łączą naszą przodującą na rynku od 10 lat technologię monitorowania krów z naszą technologią identyfikacji inwentarza żywego służącą do identyfikacji milionów krów na całym świecie. Rozwiązania, wyróżniające się dokładnym wykrywaniem rui oraz monitorowaniem reprodukcji, stanu zdrowia i grup w czasie rzeczywistym, są źródłem informacji stanowiących fundament do podejmowania dobrych decyzji optymalizujących produkcję. Wynikające z tego korzyści można podzielić wg trzech filarów branży bydła mlecznego – reprodukcji, stanu zdrowia oraz żywienia – nasze rozwiązania w zakresie monitorowania oznaczają szybki zwrot z inwestycji.

Co monitorujemy?

Monitorowanie
zdrowia

Monitorowanie reprodukcji

Monitorowanie grupy

Monitorowanie zdrowia

Monitorowanie zdrowia

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie monitorowania zdrowia wspierają hodowców bydła mlecznego w wykrywaniu pojawiających się problemów zdrowotnych w okresie przejściowym. Należą do nich m.in  kwasica ketonowa, przemieszczenie trawieńca, zapalenie macicy oraz zapalenie wymienia. Nasze systemy wykrywają je na wczesnym etapie, zanim choroby można stwierdzić po wykonaniu badania mleka lub po potwierdzeniu problemu z metabolizmem, a często na długo przed spadkiem produkcji lub zaobserwowaniem objawów klinicznych.

Hodowcy, korzystając z tych rozwiązań, mogą szybko ocenić reakcję organizmu na leczenie świadczone przez weterynarza w celu zagwarantowania najlepszych usług medycznych w przystępnej cenie. Takie rozwiązania sprawiają, że hodowcy mogą podjąć świadome decyzje we właściwym czasie dotyczące interwencji i leczenia, co pozwala im na podjęcie działań zapobiegawczych w celu uniknięcia pogorszenia stanu, ograniczenia kosztów leczenia oraz zabezpieczenia produkcji mleka i obniżenia śmiertelności.

Kontrola oraz powiadomienia w czasie rzeczywistym dostarczają informacji, w oparciu o które można podjąć działania, w zakresie stanu zdrowia poszczególnych krów w czasie występowania wysokiego ryzyka, w tym przed, podczas oraz zaraz po ocieleniu, co pozwala na interwencję we właściwym czasie, dzięki czemu można zaoszczędzić pieniądze i nerwy. Ponadto nasze rozwiązania pomagają hodowcom w optymalizacji normy dotyczącej młodych krów oraz minimalizacji zakłóceń ich spokoju przez umożliwienie hodowcom identyfikacji takich krów oraz opieki nad tymi krowami, które wymagają dodatkowej uwagi.

Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania zdrowia obejmują raport stanu zdrowia, raport dotyczący młodych krów, raport dotyczący zwierząt do kontroli, raport dotyczący zagrożeń oraz powiadomienia o zagrożeniach.

Monitorowanie reprodukcji

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie monitorowania reprodukcji pozwalają na uniknięcie niepewności i niespójności przy ocenie reprodukcji poszczególnych jałówek i krów. Nasze rozwiązania wspierają hodowców w optymalizacji zapłodnienia przy ograniczeniu pomocy wyszkolonych pracowników oraz oszczędności czasu.

Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania reprodukcji, wykorzystujące kontrolę zachowania, w tym aktywności, przeżuwania, żywienia i innych istotnych zachowań krów, dostarczają dokładnych danych o rui, w tym sygnałów świadczących o słabej rui przy efektywnym filtrowaniu fałszywych informacji. Dane pobierane są w czasie rzeczywistym wraz z informacjami służącymi do ustalenia dokładnego czasu inseminacji.

Korzystając z naszych rozwiązań, hodowcy bydła mlecznego mogą ograniczyć okres ocielenia – nie muszą polegać na hormonach płciowych. W ten sposób, hodowcy mogą zwiększyć produkcję mleka oraz poprawić uwarunkowania genetyczne swojego stada.

Rozwiązania w zakresie monitorowania reprodukcji obejmują raport o krowach w rui, raport o krowach z nieregularną rują, raport o domniemanym przerwaniu ciąży oraz raport o krowach niebędących w rui.

Monitorowanie grupy

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie monitorowania grupy dostarczają hodowcom bydła mlecznego odpowiednich informacji, które pozwalają im na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących zdrowia stada, jego dobrostanu oraz produktywności. Różne raporty, potwierdzające występowanie trendów wśród grup, sprawiają, że hodowcy mogą podejmować decyzje we właściwym czasie w odniesieniu do dobrostanu, żywienia oraz ograniczenia rui, a także w odniesieniu do innych strategii zarządzania hodowlą.

Hodowcy mogą usprawnić strategię żywieniową, szybko poznając, jak ich krowy reagują na zmiany proporcji, w tym nieznaczne zmiany, takie jak wprowadzenie nowej serii produktu, korzystanie z nowych dostawców, problem z toksynami bądź żywieniowy oraz modyfikacje proporcji. Skutki zmiany proporcji mogą zostać wykryte już w ciągu kilku godzin, co umożliwia podjęcie świadomych decyzji dotyczących żywienia, które decydują o zdrowiu stada, reprodukcji oraz produkcji mleka. Wizualizacja długoterminowych trendów, które trwają kilka miesięcy, dostarcza dodatkowych informacji dietetykom, które mogą służyć do oceny racji i zmian.

Ponadto hodowcy mogą zrozumieć wpływ czynników środowiskowych, takich jak bardzo wysoka temperatura, brak wody, mokre podłoże, zbyt duże pogłowie, wiatr oraz psy, a także zmian w zakresie grup, sprzętu oraz obsługi na dobrostan krów. Takie informacje pozwalają na podejmowanie świadomych decyzji w celu rozwiązania doraźnych problemów, wdrożenia oraz dostosowania strategii związanej z osłabieniem rui oraz opracowania planów pozwalających na uniknięcie problemów w przyszłości.