Monitorowanie krów mlecznych

Nowoczesne monitorowanie krów mlecznych podstawą optymalizacji produkcji i wydajnego zarządzania

Rozwiązania SenseHub® od lat umożliwiają monitorowanie bydła mlecznego, a także ułatwiają zarządzanie stadem krów mlecznych. Nasz system do monitorowania stada krów mlecznych łączy autorską, przodującą na rynku od 10 lat, technologię monitoringu zwierząt z technologią identyfikacji inwentarza żywego. Warto podkreślić, że nasze rozwiązania służą do identyfikacji milionów krów na całym świecie. Te narzędzia, wyróżniające się dokładnym wykrywaniem rui oraz monitorowaniem reprodukcji, stanu zdrowia poszczególnych zwierząt i grup w czasie rzeczywistym, są źródłem informacji tworzących fundament do podejmowania dobrych decyzji optymalizujących produkcję. Wynikające z tego korzyści można podzielić według trzech filarów branży bydła mlecznego – reprodukcji, stanu zdrowia oraz żywienia. Wdrożenie naszych technologii w zakresie monitorowania oznacza szybki zwrot z inwestycji.

Co monitorujemy?

Monitorowanie zdrowia krów mlecznych

Rozwiązania SenseHub® w zakresie monitorowania zdrowia wspierają hodowców bydła mlecznego w wykrywaniu problemów zdrowotnych pojawiających się w okresie przejściowym. Należą do nich m.in. kwasica ketonowa, przemieszczenie trawieńca, zapalenie macicy oraz zapalenie wymienia. Nasz program do opieki nad stadem krów mlecznych wykrywa je na wczesnym etapie. Otrzymasz powiadomienie o potencjalnym problemie, zanim chorobę będzie można stwierdzić po wykonaniu badania mleka lub potwierdzeniu problemu z metabolizmem, a często na długo przed spadkiem produkcji albo zaobserwowaniem objawów klinicznych.

Hodowcy korzystający z tych rozwiązań mogą także szybko ocenić reakcję organizmu na leczenie wdrożone przez lekarza weterynarii w celu zagwarantowania najlepszych usług. Takie rozwiązania sprawiają, że hodowcy mogą we właściwym czasie podjąć świadome decyzje dotyczące interwencji i leczenia, co pozwala im na wdrożenie działań zapobiegawczych w celu uniknięcia pogorszenia stanu zwierzęcia, ograniczenia kosztów leczenia oraz zabezpieczenia produkcji mleka i obniżenia śmiertelności.

Kontrola oraz powiadomienia w czasie rzeczywistym dostarczają informacji, na podstawie których można podjąć działania w zakresie stanu zdrowia poszczególnych krów w momencie występowania wysokiego ryzyka, w tym przed, podczas oraz zaraz po ocieleniu. Pozwala to na interwencję we właściwym czasie, dzięki czemu można zaoszczędzić pieniądze i zminimalizować niepotrzebny stres.

Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania zdrowia obejmują raport stanu zdrowia, raport dotyczący młodych krów, raport dotyczący zwierząt do kontroli, raport dotyczący zagrożeń oraz powiadomienia o zagrożeniach.

Monitorowanie reprodukcji krów mlecznych

Rozwiązania SenseHub® w zakresie monitorowania reprodukcji pozwalają na uniknięcie niepewności i niespójności przy ocenie występowania objawów rujowych u poszczególnych jałówek i krów. Nasza technologia wspiera hodowców w optymalizacji momentu skutecznego zapłodnienia przy ograniczeniu nakładu pracy i czasu na wykrywanie tych zachowań, np. poprzez obserwację zwierząt.

Nasze rozwiązania ułatwiające monitorowanie reprodukcji krów wykorzystują kontrolę zachowań, takich jak aktywność, przeżuwanie, pobieranie paszy oraz liczba oddechów, dostarczają dokładnych danych o rui, w tym świadczących o słabej rui (lub cichej rui) przy efektywnym filtrowaniu fałszywych informacji. Dane pobierane są w czasie rzeczywistym wraz z informacjami służącymi do ustalenia dokładnego czasu inseminacji (w formie okna rujowego).

Korzystając z naszych rozwiązań, hodowcy bydła mlecznego mogą skrócić okres międzywycieleniowy, co pomoże im zwiększyć produkcję mleka oraz poprawić uwarunkowania genetyczne stada.

Rozwiązania w zakresie monitorowania reprodukcji obejmują raport o krowach w rui, raport o krowach z nieregularną rują, raport o domniemanym przerwaniu ciąży, raport o krowach niebędących w rui, raport o możliwych ciążach, raport/wykres zasuszenia i wycielenia oraz raport podsumowujący płodność.

Monitorowanie grupy krów mlecznych

Monitorowanie grupy

Rozwiązania SenseHub® w zakresie monitorowania stada krów i poszczególnych grup dostarczają hodowcom bydła mlecznego odpowiednich informacji, które pozwalają im na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących zdrowia stada, jego dobrostanu oraz produktywności. Różne raporty potwierdzające występowanie trendów wśród grup sprawiają, że prowadzący gospodarstwo mogą podejmować decyzje we właściwym czasie w kwestiach dobrostanu, żywienia oraz zaburzeń reprodukcji, a także innych strategii zarządzania hodowlą.

Hodowcy mogą usprawnić strategię żywieniową, szybko poznając, jak ich krowy reagują na zmiany dawki pokarmowej, w tym nieznaczne modyfikacje, takie jak wprowadzenie nowej serii produktów, korzystanie z nowych dostawców, problem z toksynami oraz różnicowanie dawki. Skutki tych zmian mogą zostać wykryte przez system już w ciągu kilku godzin, co umożliwia podjęcie świadomych decyzji dotyczących żywienia, które wpływa na zdrowie stada, reprodukcję oraz produkcję mleka. Wizualizacja długoterminowych trendów, trwających kilka miesięcy, dostarcza dodatkowych informacji doradcom żywieniowym. Mogą one posłużyć do oceny racji i zasadności wprowadzonych zmian.

Dzięki monitorowaniu krów mlecznych hodowcy mogą zrozumieć wpływ wielu czynników środowiskowych, takich jak bardzo wysoka temperatura, brak dostępu do wody, mokre podłoże, zbyt duże zagęszczenie stada czy duże pogłowie, a także zmian w zakresie grup, sprzętu oraz obsługi, na dobrostan krów. Takie informacje pozwalają podejmować świadome decyzje w celu rozwiązania bieżących, doraźnych problemów, wdrożenia oraz dostosowania strategii związanej z osłabieniem rui oraz opracowania planów pozwalających na uniknięcie problemów w przyszłości.