Monitorowanie bydła mięsnego

Nowoczesne zarządzanie bydłem mięsnym
z monitoringiem i pełną kontrolą nad stadem

Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania bydła umożliwiają wykrywanie w czasie rzeczywistym rui oraz przeprowadzenie inseminacji w optimum okna rujowego. Skutkuje to poprawą wskaźników reprodukcji, uwarunkowań genetycznych stada i jego dobrostanu oraz ograniczeniem kosztów i ryzyka. Monitorowanie stanu zdrowia dostarcza informacji, dzięki którym można podjąć działania w celu aktywnego zarządzania zdrowiem w ujęciu jednostkowym. Nasze rozwiązania dostarczają istotnych informacji związanych z płodnością, natomiast monitorowanie w czasie rzeczywistym z funkcją zdalnego zarządzania i powiadomieniami przekłada się na życie hodowcy, który może być spokojny i nie musi martwić się wieloma sprawami.

Co monitorujemy?

Monitorowanie
zdrowia

Monitorowanie reprodukcji

Monitorowanie
żywienia

Monitorowanie zdrowia

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie monitorowania stanu zdrowia pozwalają hodowcom na wcześniejsze wykrywanie problemów zdrowotnych u poszczególnych krów, zanim pojawią się objawy kliniczne oraz na szybką ocenę reakcji organizmu na leczenie weterynaryjne. Nasze rozwiązania, dostarczające informacji, które umożliwiają aktywną kontrolę stanu zdrowia w ujęciu jednostkowym, stanowią podstawę do podejmowania odpowiednich decyzji we właściwym czasie dotyczących interwencji i leczenia. Dzięki temu można zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia, obniżyć koszty weterynaryjne, a także koszty związane z lekami i śmiertelnością, a jednocześnie polepszyć dobrostan poszczególnych krów.

Monitorowanie przeżuwania automatycznie generuje informacje przesyłane do systemu o stanie zdrowia krowy. W przypadku ewentualnych odchyleń od normy zdrowotnej hodowca w ciągu kilu godzin otrzymuje odpowiednie alerty. Pozyskane w ten sposób dane stanowią podstawę do podjęcia leczenia we właściwym czasie. Ponadto w oparciu o raporty przeżuwania stada właściciele lub obsługa mogą kontrolować reakcje stada na stresujące sytuacje, takie jak np. szczepienia.

Powiadomienia o niebezpieczeństwie, które wysyłane są w przypadku problematycznego ocielenia, stresu cieplnego bądź w przypadku innej trudności, pozwalają na podjęcie szybkiego i skoncentrowanego działania. Ciągłe monitorowanie stanu zdrowia dostarcza kluczowych informacji w zakresie zdrowia i stresu podczas okresu okołowycieleniowego oraz zaraz po zaprzestaniu karmienia. Umożliwia to podjęcie stosownych działań we właściwym czasie podczas tych newralgicznych okresów, gdy obsługa hodowli może mieć ograniczony kontakt z krowami.

Monitorowanie reprodukcji 

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie monitorowania reprodukcji umożliwiają skrócenie okresu wycieleniowego oraz optymalizację zapłodnienia. Oznacza to sprzedaż większej ilości cieląt w ciągu roku, ograniczenie kosztów i ryzyka, poprawę uwarunkowań genetycznych stada oraz jego dobrostanu. Nasze rozwiązania, których podstawą jest wykorzystanie zaawansowanego monitorowania w oparciu o kluczowe zachowania krów, stanowią źródło dokładnych informacji na temat rui przekazywanych w czasie rzeczywistym. Takie dane mogą przedstawić dokładny etap rui oraz stanowić wskazówki w zakresie optymalnego czasu inseminacji.

Nasze systemy monitorowania reprodukcji sprawdzają się idealnie w przypadku naturalnych hodowli (działania związane z krowami i cielętami), hodowli z SI, a także w przypadku krów żyjących w zagrodach oraz pasących się na łące. Systemy, które są efektywne w zakresie dokładnego rozpoznawania rui, w tym cichej rui, zmniejszają wykorzystanie byków na gospodarstwach rolnych, synchronizacji hormonalnej oraz eliminują potrzebę obserwacji wzrokowej. Ogranicza to w znacznym stopniu koszty oraz przypadki zakłóceń cykli płciowych krów.  Wczesne wykrycie okresu bezrujowego u krów pozwala na przeprowadzenie leczenia we właściwym czasie, co umożliwia przywrócenie cyklu płciowego. W połączeniu z usprawnionym wykrywaniem przerwanej ciąży, pomaga to hodowcom w ograniczeniu otwartych dni u krów oraz ich brakowania.

Monitorowanie żywienia

Rozwiązania Allflex Livestock Intelligence w zakresie monitorowania żywienia dostarczają hodowcom bydła kluczowych informacji w tym zakresie we właściwym czasie. Umożliwia to lepsze podejmowanie decyzji w sprawach związanych z racjonowaniem żywności, ich protokołami oraz innymi problemami żywieniowymi. Różne raporty na poziomie grupy potwierdziły występowanie trendów, które umożliwiają hodowcom podejmowanie we właściwym czasie decyzji związanych z dobrostanem krów oraz ze zoptymalizowanym rozwojem cieląt.

Hodowcy mogą usprawnić strategię żywieniową szybko poznając jak ich krowy oraz cielęta reagują na nawet nieznaczne zmiany proporcji, takie jak wprowadzenie nowej serii produktu, korzystanie z nowych dostawców, problem z toksynami, wymieszanie racji oraz modyfikacje proporcji. Skutki zmiany proporcji mogą zostać wykryte już w ciągu kilku godzin, co umożliwia podjęcie świadomych decyzji dotyczących żywienia, które wpływają na zdrowie i rozwój zwierząt. Wizualizacja długoterminowych trendów, które trwają kilka miesięcy, dostarcza dodatkowych informacji dietetykom, które mogą służyć do oceny racji i zmian.

Hodowcy, korzystając z informacji z zakresu zaawansowanego żywienia oraz dobrostanu, które są dostarczane poprzez nasze systemy związane z monitorowaniem żywienia, mogą poprawić kontrolę, wydajność, zmniejszyć koszty, co pozwoli im na prowadzenie hodowli w bardziej zrównoważony sposób.

Nasze aplikacje do monitorowania grupy przedstawiają raporty spójności grupy, rutyny grupy i stresu cieplnego.