Monitorowanie bydła mięsnego

Inteligenta opieka nad stadem bydła mięsnego

Nasze rozwiązania w zakresie monitorowania bydła mięsnego umożliwiają wykrywanie w czasie rzeczywistym rui oraz przeprowadzenie inseminacji w optymalnym czasie dzięki wykorzystaniu okna rujowego. Skutkuje to poprawą wskaźników reprodukcji, uwarunkowań genetycznych stada i jego dobrostanu oraz ograniczeniem kosztów.
Monitorowanie zdrowia bydła mięsnego dostarcza informacji, dzięki którym można podjąć działania w celu aktywnego zarządzania zdrowiem w ujęciu jednostkowym. Nasze rozwiązania dostarczają istotnych informacji związanych z płodnością, z kolei monitorowanie w czasie rzeczywistym z funkcją zdalnego zarządzania i powiadomieniami (niezależnie od tego, gdzie jesteś) pozwala oszczędzić czas. Nasz system monitorowania bydła mięsnego sprawia, że hodowca może być spokojny i nie musi się martwić wieloma sprawami związanymi z zarządzaniem stadem.

Co monitorujemy?

Monitorowanie bydła mięsnego

Monitorowanie żywienia

Monitorowanie zdrowia bydła mięsnego

Rozwiązania SenseHub® w zakresie monitorowania stanu zdrowia pozwalają hodowcom na wykrywanie problemów zdrowotnych u poszczególnych krów, zanim pojawią się objawy kliniczne, oraz na szybką ocenę reakcji organizmu na wdrożone leczenie weterynaryjne. Nasz program do opieki nad stadem bydła to rozwiązanie dostarczające informacji, które umożliwią aktywną kontrolę stanu zdrowia poszczególnych zwierząt w stadzie, będą też podstawą do podejmowania we właściwym czasie odpowiednich decyzji dotyczących interwencji i leczenia. Dzięki temu można zapobiec pogorszeniu stanu zdrowia, obniżyć koszty weterynaryjne, a także wydatki związane z lekami i śmiertelnością, a jednocześnie poprawić dobrostan poszczególnych krów.

Monitorowanie stada bydła mięsnego pod kątem przeżuwania automatycznie generuje informacje o stanie zdrowia krowy i przesyła je do systemu. W przypadku ewentualnych odchyleń od normy zdrowotnej hodowca w ciągu kilku godzin otrzymuje odpowiednie alerty. Pozyskane w ten sposób dane dają podstawę do podjęcia leczenia we właściwym czasie. Ponadto, opierając się na raportach przeżuwania stada, właściciele lub obsługa mogą kontrolować reakcje bydła na stresujące sytuacje, takie jak np. szczepienia.

Powiadomienia o niebezpieczeństwie, które wysyłane są przez system monitorowania bydła mięsnego w przypadku problematycznego ocielenia, stresu cieplnego bądź innej trudności, pozwalają na podjęcie szybkiego i skoncentrowanego działania. Ciągłe monitorowanie zdrowia bydła dostarcza kluczowych informacji w zakresie statusu zdrowotnego i stresu podczas okresu okołowycieleniowego oraz po odsadzeniu cieląt. Umożliwia to podjęcie stosownych decyzji we właściwym czasie podczas tych newralgicznych momentów, gdy obsługa hodowli może mieć ograniczony kontakt z krowami.

Monitorowanie reprodukcji bydła mięsnego 

Rozwiązania SenseHub® do zarządzania stadem bydła mięsnego w zakresie monitorowania reprodukcji umożliwiają skrócenie okresu międzywycieleniowego oraz optymalizację czasu zapłodnienia. Oznacza to sprzedaż większej liczby cieląt w ciągu roku, ograniczenie kosztów i ryzyka, poprawę uwarunkowań genetycznych stada oraz jego dobrostanu. Nasze rozwiązania, których podstawą jest wykorzystanie zaawansowanego monitorowania opierającego się na kluczowych zachowania krów, są źródłem szczegółowych informacji na temat rui, przekazywanych w czasie rzeczywistym. Takie dane pokazują dokładny etap rui oraz dają wskazówki w zakresie optymalnego czasu inseminacji.

Nasze systemy monitorowania reprodukcji bydła mięsnego sprawdzają się idealnie w przypadku stada podstawowego (działania związane z krowami i cielętami), hodowli z SI, a także w przypadku krów żyjących w zagrodach oraz pasących się na łące. Systemy monitorowania bydła mięsnego – efektywne w zakresie dokładnego rozpoznawania rui, w tym cichej rui – zmniejszają w gospodarstwach rolnych wykorzystanie byków i synchronizacji hormonalnej oraz eliminują potrzebę obserwacji wzrokowej. Ogranicza to w znacznym stopniu koszty i przypadki zakłóceń cykli płciowych krów. Z kolei wczesne wykrycie okresu bezrujowego u krów pozwala na przeprowadzenie leczenia we właściwym czasie, co umożliwia szybkie i skuteczne przywracanie cyklu płciowego. W połączeniu z wykrywaniem przerwanej ciąży pomaga to hodowcom w ograniczeniu otwartych dni u krów oraz ich brakowania.

Monitorowanie żywienia bydła mięsnego

Program do zarządzania stadem bydła mięsnego SenseHub® w zakresie monitorowania żywienia dostarcza hodowcom bydła kluczowych informacji we właściwym czasie. Umożliwia to lepsze podejmowanie decyzji w sprawach związanych z układaniem dawki pokarmowej, wdrażaniem nowych protokołów żywieniowych oraz innymi obszarami żywieniowymi. Różne raporty na poziomie grupy potwierdzają występowanie trendów, których śledzenie pozwala hodowcom na podejmowanie szybkich decyzji związanych z dobrostanem krów, co w konsekwencji przekłada się na optymalizację przyrostów cieląt.

Hodowcy mogą usprawnić strategię żywieniową, szybko poznając, jak ich krowy oraz cielęta reagują na nawet nieznaczne zmiany dawki, takie jak wprowadzenie nowej serii produktów, korzystanie z nowych dostawców, problem z toksynami, wymieszanie racji oraz modyfikacje składu dawki. Skutki zmiany dawki pokarmowej mogą zostać wykryte już w ciągu kilku godzin, co umożliwia podjęcie świadomych decyzji dotyczących żywienia, które wpływają na zdrowie i rozwój zwierząt. Wizualizacja długoterminowych trendów, trwających nawet kilka miesięcy, dostarcza dodatkowych informacji doradcom żywieniowym, które mogą posłużyć do oceny wprowadzonych zmian.

Hodowcy, korzystając z informacji w zakresie zachowań żywieniowych, które są dostarczane poprzez nasze systemy związane z monitorowaniem stada bydła mięsnego, mogą poprawić kontrolę, wydajność czy zmniejszyć koszty, co pozwoli na prowadzenie hodowli w bardziej zrównoważony sposób.

Nasze aplikacje do monitorowania grup bydła przedstawiają raporty spójności grupy, rutyny grupy i stresu cieplnego.