Melkveemonitoring

Geavanceerde oplossingen voor het monitoren van melkkoeien voor een optimale productiviteit en een efficiënt beheer

Door het nauwkeurig realtime verzamelen van gegevens over voortplanting, gezondheid en monitoring van de groepen, vormen onze oplossingen nuttige hulpmiddelen voor een doeltreffend beheer en een maximale opbrengst.

Wat monitoren we?

Monitoring van de vruchtbaarheid

Monitoring van de gezondheid

Monitoring van de groep

Monitoring van de vruchtbaarheid

Dankzij de vruchtbaarheidsmonitoring kan de status van jongvee en melkvee worden beoordeeld en beheerd. Een constante en betrouwbare overzicht leidt tot verbeterde vruchtbaarheidsparameters van de kudde en tegelijkertijd tot een optimalere organisatie van het werk.

Doordat het systeem zich baseert op een geavanceerde monitoring van het gedrag van de individuele dieren, garandeert het een extreem zorgvuldige en precieze tochtdetectie, waarmee het ideale tijdstip voor inseminatie nauwkeurig wordt aangegeven.

In melkveehouderijen is het van fundamenteel belang om de vruchtbaarheidsprestatie van de kudde te optimaliseren om een goede winstmarge te behouden. Het gebruik van onze technologie levert verbeteringen op in de vruchtbaarheidsparameters (zoals de tussenkalftijd en de open dagen) en besparingen op de kosten door minder hormonen te gebruiken in synchronisatieprotocollen.

De vruchtbaarheidsmonitoring omvat de volgende rapporten: tochtige koeien, koeien in anoestrus, koeien met een onregelmatige cyclus, mogelijke drachtige koeien en mogelijke verwerpers.

Monitoring van de gezondheid

De monitoring van de gezondheid stelt melkveehouders in staat eventueel zieke dieren vroegtijdig op te sporen, vaak nog voordat de klinische symptomen verschijnen en de melkproductie daalt.

De monitoring van de gezondheid van de dieren blijkt fundamenteel om te beoordelen of behandelingen doeltreffend zijn en om een snel herstel en een geringer economisch effect van de daarbij behorende kosten te garanderen.

Dankzij informatie en realtime waarschuwingen met betrekking tot stresssituaties op de kritiekste momenten, zoals vóór en na het afkalven, kunnen veehouders tijdig ingrijpen en het effect op de melkproductie minimaliseren.

Een speciaal rapport voor verse koeien geeft bovendien een overzicht van de gezondheidstoestand van de dieren na het afkalven, zodat de aandacht makkelijk kan worden gericht op de koeien die het nodig hebben. De monitoring van de gezondheid omvat de volgende rapporten: te controleren dieren, gezondheidsattenties, koeien in nood en verse koeien.

Monitoring van de groep

De monitoring van de groep biedt veehouders een precies en duidelijk overzicht, dat hen in staat stelt geoptimaliseerde beslissingen te nemen wat betreft de gezondheid, het welzijn en de productiviteit op groepsniveau.

De rapporten die zowel de routine in realtime als de trend op de lange termijn laten zien, bieden de mogelijkheid om beslissingen te nemen met betrekking tot de gezondheid, het rantsoen, de beheersing van hittestress en andere algemene beheersstrategieën.

Veehouders kunnen hun rantsoenkeuzes verbeteren doordat ze snel zicht krijgen op hoe hun koeien reageren op wijzigingen in het rantsoen, zoals bijvoorbeeld het openen van nieuwe kuilen, toxineproblemen en de algemene samenstelling van de rantsoenen. De gevolgen van de aanpassing van de rantsoenen kunnen in zeer korte tijd worden gedetecteerd.

Op deze manier kunnen beslissingen worden genomen die de gezondheid, de vruchtbaarheid en de melkproductie van de kudde optimaliseren. De mogelijkheid om de voedingstrends op de lange termijn weer te geven, biedt voerspecialisten een extra instrument om het rantsoen en eventuele wijzigingen te beoordelen.

De monitoring van de groep biedt bovendien de mogelijkheid om de externe en omgevingsfactoren te beoordelen die van invloed zijn op het welzijn van de dieren: hittestress, waterschaarste, overbezetting, veranderingen in groepen of personeel. Dit leidt tot een praktisch en duurzaam bedrijfsmanagement.