Vleesveemonitoring

Nieuwe en innovatieve benadering voor het beheer van vleesveehouderijen

Met een complete monitoring van de vruchtbaarheid, gezondheid en voermanagement, dragen onze oplossingen bij aan een efficiëntere voortplanting en productie, een maximale bedrijfsopbrengst en een beter algemeen welzijn van de kudde. 

De mogelijkheid om de kudde op afstand te beheren en in realtime attenties te ontvangen, helpt veehouders bovendien om de werktijden te optimaliseren en de bedrijfsactiviteiten zo goed mogelijk te organiseren.

Wat monitoren we?

Monitoring van de voortplanting 

Monitoring van de gezondheid

Monitoring van de groep

Monitoring van de voortplanting

De monitoring van de vruchtbaarheid wordt aangepast aan de werkwijze van vleesveehouderijen om ervoor te zorgen dat er meer kalveren per jaar worden geboren, dit door de tussenkalftijd in te korten en het bevruchtingspercentage te optimaliseren.

Doordat het systeem zich baseert op een geavanceerde monitoring van het gedrag van de individuele dieren, garandeert het een extreem zorgvuldige en precieze tochtdetectie, waarmee het ideale tijdstip voor inseminatie nauwkeurig wordt aangegeven.

Ons monitoringsysteem ondersteunt zowel kunstmatige inseminatie als natuurlijke bevruchting. Doordat ze helpen om zwakke of onduidelijke tekenen van tochtigheid op te sporen, kan het gebruik van hormonen worden teruggebracht en worden kosten bespaard. Het tijdig opsporen van dieren in anoestrus of met een onregelmatige cyclus, stelt veehouders in staat tijdig in te grijpen om de koeien weer regelmatig te laten cycleren. Bovendien helpt het controleren op mogelijke dracht en mogelijke verwerpers om het percentage lege koeien te verlagen en de bijbehorende onvrijwillige afvoeren omwille van vruchtbaarheidsproblemen te beperken.

Monitoring van de gezondheid

De monitoring van de gezondheid stelt veehouders in staat vroegtijdig gezondheidsproblemen op te sporen bij individuele dieren, nog voor er klinische symptomen verschijnen. Zo kan snel worden overwogen of dierenartsbehandelingen nodig zijn. Dankzij onze oplossing kan er tijdig en nauwkeurig beslist worden over mogelijke ingrepen en behandelingen.
Herkauw- en vreettijdmonitoring geeft, vaak al binnen enkele uren, aanwijzingen over veranderingen in de algemene toestand van individuele dieren. Zo wordt het mogelijk om doeltreffende behandelingsprotocollen toe te passen. Aan de hand van herkauw- en vreettijdanalyses kunnen veehouders de reactie op stresssituaties, zoals vaccinaties, monitoren.

Waarschuwingen over algemene stresssituaties, vóór of na het afkalven, kunnen duiden op een ernstig of spoedeisend probleem. De constante monitoring van de gezondheid biedt fundamentele informatie op kritieke momenten (zoals tijdens het spenen). Dit maakt tijdig ingrijpen mogelijk in alle fases waarin het personeel minder vaak met de dieren in contact komt.

Monitoring van de groep

De monitoring van de groep biedt veehouders informatie over de voedingsstatus van de kudde, die nuttig is voor het rantsoenbeheer en de bijbehorende voedingsprotocollen.

In speciale rapporten kunnen het herkauw- en vreettempo van de groepen zowel op korte als lange termijn worden weergegeven. Grafieken over activiteits- en herkauwroutine, consistentie en hittestress maken het mogelijk om zo gericht en efficiënt mogelijk beslissingen te nemen.

Veehouders kunnen hun voedingsstrategie verbeteren wanneer ze snel begrijpen hoe hun koeien reageren op wijzigingen in het rantsoen, zoals bijvoorbeeld het openen van nieuwe kuilen, toxineproblemen en de algemene samenstelling van de rantsoenen.

De gevolgen van de aanpassing aan het rantsoen kunnen in zeer korte tijd worden gedetecteerd. Op deze manier kan tijdig actie worden ondernomen om de gezondheid en de groei van het dier te behouden. De mogelijkheid om de voedingstendensen op de lange termijn weer te geven, biedt voedingsdeskundigen een extra instrument om de rantsoenen en eventuele wijzigingen te beoordelen.

Onze oplossingen