System Young Stock™ dla cieląt

Ogólny opis systemu System Young Stock™ został zaprojektowany z myślą o monitorowania stanu zdrowia nowonarodzonych cieląt do szóstego miesiąca życia. Okres ten jest kluczowy dla ogólnej kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz jego przyszłej produktywności, zatem warto posiadać szczegółowe dane, aby móc kontrolować jego prawidłowy rozwój. System Young Stock™ działa w oparciu o trzy kluczowe elementy:
 • eSense™ Flex Tag – responder w postaci najlżejszego na świecie kolczyka (zaledwie 98 gramów) montowanego na uchu cielaka.
 • Kontroler SenseHub™ (z możliwą opcją anteny) – urządzenie nadawczo-odbiorcze, które pobiera dane z responderów, gromadzi je w celu interpretacji zachowań zwierząt i budowania statystyk oraz wysyłania powiadomień i alertów.
 • Aplikację Young Stock™ dostępną zarówno na komputerach desktopowych jak i na urządzeniach mobilnych takich jak smartphone czy tablet. Aplikacja wizualizuje dane otrzymane z Kontrolera SenseHub™.
Zdrowie jest najważniejsze W oparciu o dane dotyczące przeżuwania oraz specyficzne wibracje organów system jest w stanie z bardzo dużą skutecznością rozpoznać odchylenia od norm zdrowotnych zwierząt. Efekt tych pomiarów dostępny jest w postaci raportów zdrowotnych oraz trendów i graficznych wykresów w aplikacji. Pierwsze tego typu raporty można uzyskać już po 24 godzinach od uruchomienia sytemu. W bardzo wielu przypadkach możliwe jest wykrycie chorób przed pojawieniem się ich klinicznych objawów. W praktyce oznacza to, że podejmując działania na tym etapie ogranicza się śmiertelność cielaków oraz ilość ewentualnych powikłań chorobowych. Z ekonomicznego punktu widzenia system redukuje ilość pieniędzy wydatkowanych na pomoc weterynaryjną i farmakologiczną, a także wykwalifikowaną obsługę techniczną. Ostatecznie zaś monitorowany i zdrowo rozwijający się cielak zapewnia prawidłowy kształt krzywej jego wzrostu, a w dalszej perspektywie wysoką wydajność mleczną lub mięsną. Kluczowe zagrożenia monitorowane przez system Young Stock™
 • Powrót do zdrowia po porodzie oraz problemy z oddychaniem – to potencjalne zagrożenia występujące w pierwszym tygodniu po urodzeniu.
 • Choroby układu oddechowego i biegunki – to problemy często zdarzające się na mniej więcej tydzień przed odstawieniem
 • Choroby wynikające z fazy ssania, które często stają się chorobami przewlekłymi – mogą się pojawić na etapie odsadzenia do szóstego miesiąca życia
Inne korzyści wynikające z użytkowania systemu Dzięki aplikacji Young Stock™ możliwe jest m.in.
 • badanie wpływu zmian w diecie i składzie paszy na zdrowie cielaka
 • obserwacja wpływu zmiany pomieszczeń lub temperatury na dobrostan zwierząt
 • tworzenie dziennika zdrowotnego monitorowanej krowy
 • poprawa jakości stada poprzez eliminację słabych sztuk
 • oszczędność czasu hodowcy
Kompatybilność Aplikacja jest kompatybilna z platformami SenseHub™ oraz Heatime™ Pro+ Kontakt do specjalisty Bartosz Bąk tel. kom.: 517 577 044 e-mail: bbak@allflexpolska.pl  
Young Stock Application screen
Young Stock cialak
eSense Flex Tag
SenseHub Controller

Ogólny opis systemu

System Young Stock™ został zaprojektowany z myślą o monitorowania stanu zdrowia nowonarodzonych cieląt do szóstego miesiąca życia. Okres ten jest kluczowy dla ogólnej kondycji zdrowotnej zwierzęcia oraz jego przyszłej produktywności, zatem warto posiadać szczegółowe dane, aby móc kontrolować jego prawidłowy rozwój. System Young Stock™ działa w oparciu o trzy kluczowe elementy:

 • eSense™ Flex Tag – responder w postaci najlżejszego na świecie kolczyka (zaledwie 98 gramów) montowanego na uchu cielaka.
 • Kontroler SenseHub™ (z możliwą opcją anteny) – urządzenie nadawczo-odbiorcze, które pobiera dane z responderów, gromadzi je w celu interpretacji zachowań zwierząt i budowania statystyk oraz wysyłania powiadomień i alertów.
 • Aplikację Young Stock™ dostępną zarówno na komputerach desktopowych jak i na urządzeniach mobilnych takich jak smartphone czy tablet. Aplikacja wizualizuje dane otrzymane z Kontrolera SenseHub™.

Zdrowie jest najważniejsze

W oparciu o dane dotyczące przeżuwania oraz specyficzne wibracje organów system jest w stanie z bardzo dużą skutecznością rozpoznać odchylenia od norm zdrowotnych zwierząt. Efekt tych pomiarów dostępny jest w postaci raportów zdrowotnych oraz trendów i graficznych wykresów w aplikacji. Pierwsze tego typu raporty można uzyskać już po 24 godzinach od uruchomienia sytemu. W bardzo wielu przypadkach możliwe jest wykrycie chorób przed pojawieniem się ich klinicznych objawów. W praktyce oznacza to, że podejmując działania na tym etapie ogranicza się śmiertelność cielaków oraz ilość ewentualnych powikłań chorobowych. Z ekonomicznego punktu widzenia system redukuje ilość pieniędzy wydatkowanych na pomoc weterynaryjną i farmakologiczną, a także wykwalifikowaną obsługę techniczną. Ostatecznie zaś monitorowany i zdrowo rozwijający się cielak zapewnia prawidłowy kształt krzywej jego wzrostu, a w dalszej perspektywie wysoką wydajność mleczną lub mięsną.

Kluczowe zagrożenia monitorowane przez system Young Stock™

 • Powrót do zdrowia po porodzie oraz problemy z oddychaniem – to potencjalne zagrożenia występujące w pierwszym tygodniu po urodzeniu.
 • Choroby układu oddechowego i biegunki – to problemy często zdarzające się na mniej więcej tydzień przed odstawieniem
 • Choroby wynikające z fazy ssania, które często stają się chorobami przewlekłymi – mogą się pojawić na etapie odsadzenia do szóstego miesiąca życia

Inne korzyści wynikające z użytkowania systemu

Dzięki aplikacji Young Stock™ możliwe jest m.in.

 • badanie wpływu zmian w diecie i składzie paszy na zdrowie cielaka
 • obserwacja wpływu zmiany pomieszczeń lub temperatury na dobrostan zwierząt
 • tworzenie dziennika zdrowotnego monitorowanej krowy
 • poprawa jakości stada poprzez eliminację słabych sztuk
 • oszczędność czasu hodowcy

Kompatybilność

Aplikacja jest kompatybilna z platformami SenseHub™ oraz Heatime™ Pro+

Kontakt do specjalisty

Bartosz Bąk
tel. kom.: 517 577 044

e-mail: bbak@allflexpolska.pl

 

Być może zainteresują Ciebie również