System Heatime™ Pro+

Heatime™ Pro+ to potężny, łatwy w użytkowaniu system na komputery osobiste służący do monitorowania stad krów. Dzięki możliwości zaawansowanego monitorowania, kontroli historii każdej krowy oraz możliwości analizy wielu danych, niepewność oraz niespójność związane z oceną zdolności reprodukcyjnych, zdrowia, żywienia oraz dobrostanu każdej krowy są wyeliminowane. System umożliwia podejmowanie działań zapobiegawczych w celu złagodzenia skutków zdarzeń, przez które krowy nie mogą osiągnąć potencjału genetycznego. Intuicyjny interfejs, wspaniałe doświadczenia użytkowników oraz wsparcie mobilne sprawiają, że dostęp do codziennych zadań, a także do zaawansowanych funkcji, jest uproszczony niezależnie od miejsca i czasu.

Heatime™ Pro+ oferuje respondery na szyję i uszy, różne plany działań oraz opcje płatnicze. Różne typy responderów oraz różne poziomy działań mogą być stosowane łącznie w ramach tego samego gospodarstwa rolnego, co pozwala na monitorowanie wszystkich stad. System Heatime™ Pro+, jest prosty w instalacji, użytkowaniu, konserwacji i można go łatwo aktualizować. Od samego początku jest to system przynoszący korzyści i zwrot z inwestycji. Jest to nowoczesny system znacząco zwiększający potencjał  rozwojowy gospodarstwa.