“Doordat SenseHub® mijn koeien monitort, kan ik direct ingrijpen bij hittestress”

Pierre van Oort van melkveehouderij De Westrik

Tijdig ingrijpen bij hittestress levert melkveehouders veel profijt op. Het helpt niet alleen gezondheidsklachten te voorkomen, maar ook een verminderde voeropname tegen te gaan. Bij hogere temperaturen loop je immers de kans dat je koeien veel minder vreten en drinken, waardoor de melkgift lager uit kan vallen. Ook melkveehouder Pierre van Oort kent de risico’s van hittestress en wilde er actief mee aan de slag.
“Sinds een jaar werken we met het SenseHub®. Dit systeem monitort koeien en merkt het meteen op zodra er bij een van de dieren hittestress heerst. Ideaal, want zo kan ik direct ingrijpen”, vertelt Pierre.

Heel arbeidsefficiënt
Pierre van Oort houdt in het Noord-Brabantse Biest-Houtakker zo’n 170 melkkoeien. De komst van SenseHub® was een bewuste keuze. “Op ons bedrijf werken meerdere mensen. Sommigen springen voor 1 dag in de week bij. Dus niet iedereen ziet dagelijks de koeien. Het monitoren van koeien biedt in zo’n geval uitkomst”, weet Pierre.

“SenseHub® verzamelt allerlei wezenlijke data over de koeien. Denk aan gezondheidsinformatie, maar ook inzicht in het eetgedrag of realtime informatie over hittestress. Of je nu veel of weinig in de stal bent geweest: je kan blind varen op de analyses die SenseHub® maakt. Elke collega weet precies wat er speelt en bij welke koe actie vereist is. Dat werkt heel arbeidsefficiënt.”

Direct bijsturen
Pierre vindt de gebruiksvriendelijkheid van SenseHub® heel prettig. “Je downloadt de app en vervolgens worden alle data in hele overzichtelijke grafieken weergegeven. Bovendien ontvang je automatische meldingen, bijvoorbeeld bij hittestress.” Hittestress ontstaat als een koe niet meer in staat is de eigen lichaamstemperatuur te regelen. Daardoor heeft je koe meer dan de normale hoeveelheid voeding nodig om een goed energieniveau te houden. Mogelijke gevolgen van hittestress zijn pensverzuring en een verminderde melkgift.

Pierre: “Ik weet precies wat ik moet doen bij hittestress of hogere temperaturen: ventilatoren aan, extra buffers voeren en extra pensbestendige vetten verstrekken. SenseHub® is een welkome aanvulling op deze maatregelen, want als ik denk dat het wel meevalt met de warmte, kan ik dat direct verifiëren en waar nodig bijsturen. Op die manier weet ik steeds beter hoe mijn koeien reageren op

“Doordat SenseHub® bij hittestress een versnelde ademhaling bij de koeien signaleert, kan je wél onmiddellijk ingrijpen, wij kunnen niet meer zonder.”

Met SenseHub® kan je onmiddellijk ingrijpen bij hittestress?
Koeien kunnen vanaf 21 graden Celsius al last krijgen van de warmte. Daarnaast werkt een hoge luchtvochtig- heid in combinatie met een lage windsnelheid hittestress in de hand. Pierre: “Hoe eerder je bij hittestress ingrijpt, hoe kleiner de kans op gezondheidsklachten. Maar hittestress is in eerste instantie nauwelijks waarneembaar”, licht Pierre toe. “Doordat SenseHub® een versnelde ademhaling bij de koeien signaleert, kan je wél onmiddellijk ingrijpen. Zo weet ik precies wanneer ik de ventilatie moet opstarten of aanpassen om de negatieve effecten van hittestress tot een minimum te beperken. Wij kunnen niet meer zonder”, besluit Pierre.

De voordelen van SenseHub:

* Bepaal het meest ideale inseminatiemoment
* Optimaliseer de tussenkalftijd
* Ontvang alerts bij zware kalvingen
* Voorkom tijdig problemen tijdens de transitieperiode
* Signaleer hittestress binnen de groep
* Krijg inzicht in de meest geschikte voerstrategie voor de groep
* Meet de effectiviteit van verschillende rantsoensamenstellingen

Zelf aan de slag? Installatie is heel eenvoudig!
Om SenseHub® te installeren is enkel een internet-connectie nodig. Na de installatie kunt u de data via de cloud bekijken op uw computer, smartphone of tablet.

Voor meer informatie neem contact op met een SenseHub® expert:

Regio Noord Nederland
Willem Dotinga +31 6 2278 8120


Regio Zuid Nederland
Kees Pols +31 6 5886 2030


Regio Vlaanderen
Joren Delva +32 4 9578 1918

BNL-SHB-220800001