Wout Schuurmans enthousiast over monitoringssysteem SenseHub®

Op Hoeve de Heuvel in het Limburgse Pelt dragen de koeien sinds kort een SenseHub® monitoringshalsband. Bedrijfsleider Wout Schuurmans is enthousiast: “We wilden heel graag meer informatie over de gezondheid en reproductie van onze koeien. Dat is gelukt. Dankzij de vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen, kunnen we voortaan onmiddellijk ingrijpen.”

Wat was de directe aanleiding om een monitoringssysteem aan te schaffen?
Wout: “We konden de vruchtbaarheid moeilijk in de gaten te houden, waardoor de tussenkalftijd te lang werd. Ook zag ik vaak te laat dat een koe in slechte gezondheid verkeerde. We zochten naar een technologie die deze problemen kon oplossen. Na een grondige inventarisatie van de mogelijkheden, besloten we te investeren in het SenseHub-systeem.”

Sta je nog steeds achter die keuze?
Wout: “Beslist! Het systeem is heel gebruiksvriendelijk. Je leert eenvoudig hoe je de data kan gebruiken en interpreteren. Ik heb de app op mijn smartphone en krijg meteen een melding wanneer een koe tochtig is of gezondheidsproblemen heeft. Ideaal. Zeker bij gezondheidsproblemen ben ik er snel bij en kan ik in bijna alle gevallen zelf ingrijpen. Doordat we direct kunnen ingrijpen knappen de dieren ook veel sneller op.”

En het verkorten van de tussenkalftijd, is dat gelukt?
Wout: “SenseHub® laat precies zien wat het beste inseminatiemoment is. Nu de tussenkalftijd door het monitoringssysteem is ingekort en het bevruchtingspercentage geoptimaliseerd is, worden er jaarlijks veel meer kalveren geboren. Hierdoor is SenseHub® snel terugverdiend. Het is bovendien ook een investering in tijd, gemak én arbeidsplezier.”

Merk je ook verschil in de kwaliteit van het afkalfproces?
Wout: “Ruim 90% van alle kalvingen van het runderras Parthenaise – het ras dat wij hebben – verloopt relatief eenvoudig. Zo’n 7% verloopt moeilijk met zware trekkracht en nog eens 3% mondt uit in een keizersnede. Door een zorgvuldige selectie van de juiste dieren en een uitgebalanceerd rantsoen voor onze drachtige koeien, slagen wij erin vlot onder deze gemiddelden te blijven. Met die kwaliteit zit het dus wel goed!”

“SenseHub® is ook een investering in tijd, gemak én arbeidsplezier”

Wout: “Met de elektronische identificatie van Allflex lezen we tijdens het wegen, behandelen of identificeren alle oormerken automatisch uit in Unifarm.”

Wat vind je het grootste voordeel van een monitoringssysteem?
Wout: “Sinds het gebruik van SenseHub® hebben we een paar extra ogen in de stal, die dag en nacht onze dieren monitoren op bronst en gezondheid. Op mijn smartphone krijg ik dan een overzicht met bronstige en zieke dieren. Ook de gezondheidsindex staat vermeld. Dat is een getal dat in één oogopslag de gezondheidstoestand van een dier weergeeft. Vooral
in de periode net voor het kalven tot twee weken na het kalven is dat getal van belang, want dan komen bij vleeskoeien de meeste gezondheidsproblemen voor. Doordat je meteen weet bij wie je moet ingrijpen, kan je veel ellende voorkomen.”

Naast monitoring hebben jullie ook elektronische identificatie. Waarom?
Wout: “Het wegen van onze dieren was vroeger een tijdrovende klus. Alles moest uitgeschreven worden op papier of handmatig in het systeem worden ingevoerd. Bovendien was door al dat handwerk de kans op fouten groot. Met de elektronische identificatie van Allflex lezen we tijdens het wegen, behandelen of identificeren alle oormerken automatisch uit in Unifarm. Zo staat alle informatie centraal geregistreerd. Dat scheelt tijd en voorkomt fouten. Na het inlezen van de gewichten, krijgen we inzicht in het verloop van het gewicht van de dieren via de gewichtenanalyse. Deze analyse omvat verschillende grafieken en kengetallen, waaronder de groei per dag en het gewicht op het moment van afkalven. In één overzicht kunnen we dus zien welke dieren een goede groei per dag hebben gehad, maar belangrijker: welke koeien hebben de streefwaarde op het bedrijf niet gehaald.”

De voordelen van SenseHub®
• Bepaal het meest ideale inseminatiemoment.
• Optimaliseer de tussenkalftijd.
• Ontvang alerts bij zware kalvingen.
• Voorkom tijdig problemen tijdens de transitieperiode.
• Signaleer hittestress binnen de groep.
• Krijg inzicht in de meest geschikte
voerstrategie voor de groep.
• Meet de effectiviteit van verschillende rantsoensamenstellingen.

BNL-NON-220400022